Klik her for at komme til forsiden Kirkespir

Menighedsrådet

Menighedsrådet styrer sognets kirkelige og administrative anliggender og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse. Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er 'fødte' medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen. Der var sidst valg i november 2016. Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange om året. Møderne holdes normalt i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2. Dagsordener (foreligger ca. en uge før mødet) kan rekvireres på kirkekontoret, St. Søndervoldstræde 2, st., 1419 København.

Menighedsrådet har nedsat en række udvalg, som hver især har til opgave at arbejde for et specifikt område af kirkens virksomhed.
Forretningsorden og vedtægter for Vor Frelsers Sogns menighedsråd kan læses her >>Beslutningsprotokoller for menighedsrådsmøderne kan læses her >>

Menighedsrådsformand

Hans Christian Andersen
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf.: 32 54 68 83

Næstformand

Lars Schou Pedersen (bygningskyndig)

Menighedsrådsmedlemmer


Elin Johansson, kasserer

Mette Gad og sognepræst Marlene Lindsten, kontaktperson

Eva Forchhammer 

Sharon Parker 

Lise Mortensen 


Bodil Thestrup Jensen
 

Povl Koch 

Anna Berg Fiber 

Antti Tapani Samppa, og 

Frederikke Ellersgaard Pudselykke

Eva Alexandersen Vejlyt


Suppleanter for Severinlisten:

Marianne Staby Frost 

Henriette Beck Dijkstra 

Michael Karvø 

Michael Walter Freising

Anne Gertrud Jessen

Linda Buch Hansen, og

Poul-Erik Fryd Petersen


Suppleant for "De levende sten":

Steen Christian Rasmussen


Kirkens arkitekt og kirkeværge:
Arkitekt Gitte Hoff

Menighedsrådets sekretær:
Ole Wind


NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om gudstjenester, koncerter mm.
  
Klik her for at besøge Rasthofs hjemmeside