Klik her for at komme til forsiden Kirkespir

Menighedsrådet

Menighedsrådet leder sognets kirkelige og administrative anliggender, og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er 'fødte' medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen og sidste valg fandt sted i november 2016. 
Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne, samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange årligt i Stanleys Gaard, Store Søndervoldstræde 2.

Mødedagsorden udfærdiges af Stående Udvalg og foreligger ca. en uge før møderne. Dagsorden kan fåes på kirkekontoret.

En række udvalg, nedsat af menighedsrådet, arbejder løbende med specifikke områder af kirkens virke.

 

Forretningsorden og vedtægter for Vor Frelsers Sogns menighedsråd kan læses her >>
Dagsordener og beslutningsprotokoller for menighedsrådsmøderne kan læses her >>
 

Menighedsrådsformand

Lars Schou Pedersen (Rådets bygningskyndige)
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf.: 32 54 68 83

Næstformand

Sharon Parker
Stanleys Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Tlf.: 32 54 68 83

Menighedsrådsmedlemmer

Elin Johansson, kasserer
Mette Gad, kontaktperson
Sognepræst Marlene Lindsten 
Sognepræst Finn Damgaard
Sognepræst Susanne Møller Olsen

Eva Forchhammer 
Sharon Parker 
Lise Mortensen 
Bodil Thestrup Jensen 
Povl Koch 
Anna Berg Fiber 
Hans Christian Andersen

Antti Tapani Samppa 
Eva Alexandersen Vejlyt                                                                                       
Marianne Staby Frost                                                        
                                                                                                                                                                                                  

Suppleanter for Severinlisten:
Henriette Beck Dijkstra 
Michael Karvø 
Michael Walter Freising 
Anne Gertrud Jessen 
Linda Buch Hansen
Poul-Erik Fryd Petersen

Suppleant for "De levende sten":

Steen Christian Rasmussen

Kirkens arkitekt og kirkeværge:

Arkitekt Gitte Hoff

Menighedsrådets sekretær:

Ole Wind

 


NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om gudstjenester, koncerter mm.
  
Klik her for at besøge Rasthofs hjemmeside