Klik her for at komme til forsiden Kirkespir

Musikken i Vor Frelsers kirke

 I Vor Frelsers kirke står forkyndelsen og musikken side om side. Der har de seneste 100 år været ansat en lille håndfuld særdeles kompetente organister ved kirken.

De første 50 år af det 20. århundrede sad Paul Sophus Rung-Keller ved det store elefant-orgel. Rung-Keller var, som elev af Thomas Laub, stærkt optaget af at styrke kvaliteten i dansk kirkesang og orgelspil, men hans store interesse for klokker og klokkespil har også sat sit præg på kirken.

Senere var organisten Charley Olsen den bærende kraft i renoveringen af orglet i 1965 - hans samarbejde med orgelbygger Poul-Gerhard Andersen var både levende og udviklende for orgelbyggerkunsten i Danmark. Charley Olsen videreførte den stærke tradition for uropførelser af ny kompositionsmusik for orglet - en tradition, der siden 1989 er blevet styrket af organisten Jens E.Christensen.

Vor Frelsers kirke betragtes med rette nu som en af de få danske kirker, hvor den ny kompositionsmusik har et godt hjemsted. Jens E.Christensen har i sin lange karierre uropført ca. 80 orgelværker - mange af disse værker af danske komponister er nu standard-repertoire for danske orgelspillere.
Ved gudstjenester står især Johann Sebastian Bach ofte på programmet. Bachs mange orgelværker til gudstjenestebrug klæder både orglet og rummet særdeles godt - det barokke interieur og den store, fabulerende orgelfacade gør mesterens værker til en særlig nydelse i Vor Frelsers kirke.

Der afholdes årligt ca. 20 koncerter i kirken. Heraf er mange solokoncerter for orgel med danske og internationale orgelsolister - og med kirkens egne organister. Derudover spiller kammerkoncerter med ny, kirkelig musik en stor rolle, ligesom oratorieopførelser med kirkens kor og musikere er på programmet.
Endelig spilles hver lørdag kl.18.00 i sommerperioden klokkekoncerter med internationale klokkenister.

Vor Frelsers Kantori

Vor Frelsers Kirkes Kantori

Vor Frelsers Kantori dirigeres af Lars Sømod og er dannet på baggrund af Eliaskirkens Kammerkor, og er her fotograferet på byggepladsen i Vor Frelsers Kirke august 2008.  Der er meget mere information om kantoriet her.

Vor Frelsers Kirkes kor

Den danske gudstjeneste er i høj grad en syng-med gudstjeneste. Den store samling af salmer i vores salmebog løber som en rød tråd gennem hundreder af års gudstjenester, og i Vor Frelsers Kirke arbejder vi på at gøre menighedssangen vedkommende og god.
De større købstadskirker har fra reformationens tid en tradition for korsang i gudstjenesten; og i vores kirke er der 10 sangere i koret, der under alle gudstjenester og kirkelige handlinger hjælper fællessangen på vej ved at synge for.

Vor Frelsers Kirkes Børnekor

Bønekoret øver mandag eftermiddage under ledelse af musikpædagog Rikke Schou Møller. Rikke varetager også undervisningen af babysalmesangshold mandag formiddage. For deltagelse kan man kontakte kirkekontoret.

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag information om gudstjenester, koncerter mm.
  
Klik her for at besøge Rasthofs hjemmeside