Menighedsplejen

Menighedsplejen på Christianshavn er et samarbejde mellem Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke. Menighedsplejen arrangerer foredrag og står for andre sociale tilbud på Christianshavn. Hold dig ajour med de kommende begivenheder på Vor Frelsers Kirkes og Christians Kirkes hjemmesider.

Alle møder foregår i Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2, 1. sal., medmindre andet er nævnt. 
Der er elevator til mødesalen. 

Ud over de traditionelle tirsdagsmøder har vi som noget nyt også aftenarrangementer på torsdage.

Tirsdagsmøderne foregår kl. 14-16, og torsdagsmøder kl. 19-21.

Program for forår / sommer 2020


Tirsdag d. 14. april kl. 14-16
Lone Jepsen om forbrydelse og straf på Christianshavn i 1600-tallet

I byens første fængsel på Gammelholm grundlagde Christian IV tankerne om strafarbejde og en slaveanstalt, og etfængselsvæsen bygget op omkring strafarbejde tager sin begyndelse. Lone Jepsen tager os med videre gennem historien over slaveanstalten på Amagerbro til Christianshavns Tugt-, Rasp- og Forbedringshus. Vi får et indblik i en tid, hvor man var skyldig, indtil det modsatte var bevist, og hvor der opstod forsøg med eksport af slavearbejde til Grønland og til de vestindiske kolonier.


Tirsdag d. 19. maj kl. 9.30-17
Sommerudflugt til Roskilde 

Årets sommerudflugt går til Roskilde, hvor vi skal på omvisning i Domkirken. Vi skal også besøge Gråbrødre Kirkegård og se bl.a. C.E.F. Weyses og Gustav Wieds grave samt det meget smukke og fredede Gråbrødre Kapel, hvor vi drikker kaffe. På turen skal vi selvfølgelig også spise en god frokost. Afgang 9.30 fra Christians Kirke og hjemkomst samme sted kl. 17.
Pris pr. billet: 150 kr. (billetter købes fra d. 14. april 2020 på kordegnekontoret for Vor Frelsers Kirke).


Tirsdag d. 2. juni kl. 10 - NB: RYKKET FRA D. 14. APRIL 
Årsmøde i Christians og Vor Frelsers Menighedspleje 

Dagsorden:
1) Valg af referent

2) Formandens beretning

3) Kasserens beretning, årsregnskab 2019 + budget 2020

4) Omplacering af værdipapirer 

5) Indkomne forslag til bestyrelsen 

6) Drøftelse af Menighedsplejens arbejde fremover

7) Valg til Menighedsplejens bestyrelse.
På valg er de medlemmer af bestyrelsen, som ikke er udpeget af menighedsrådene.
Valg af revisor.

8) Eventuelt

Umiddelbart efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig.

 

Ophavsret: