Menighedsplejen

H.W. von Haffner: Wilders Plads, 1776, WikiMedia

 

Menighedsplejen på Christianshavn er et samarbejde mellem Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke, og den drives af en mindre bestyrelse, der er sammensat af præster fra kirkerne samt frivillige medlemmer, hvis dedikerede indsat Menighedsplejen er fuldstændig afhængig af.

Den sociale kerne i Menighedsplejens aktiviteter er en række kulturelle og historiske foredrag, julehygge, nytårskur samt en årlig udflugt først på sommeren. 

Desuden yder Menighedsplejen økonomisk støtte til borgere, der har brug for en håndsrækning.

Menighedsplejens sociale og kulturelle tilbud er åbne for alle.

Alle foredrag foregår i sognegården Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2, 1. sal., medmindre andet er nævnt. Der er elevator til mødesalen.

Hold dig ajour med de kommende begivenheder på Vor Frelsers Kirkes og Christians Kirkes hjemmesider. Foredrag på tirsdage foregår kl. 14-16, og aftenarrangementerne på torsdage finder sted kl. 19-21.

Det koster 30,- at deltage. Pengene går til Menighedsplejens arbejde. Der kan betales kontant eller på MobilePay 469386.

Søg økonomisk støtte

Økonomisk trængte familier kan søge Menighedsplejen om mindre støttebeløb til fx jul, konfirmation og udflugter. 

Ansøgningen skal sendes til Menighedsplejens formand, sognepræst Susanne Møller Olsen, på mail: smo@km.dk

Bliv frivillig

Er du nysgerrig efter at høre mere om Menighedsplejens arbejde, og har du måske lyst til at blive frivillig, er du altid velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder ved Christians Kirke, Jannie Elisa Fjordside på mail: janfj@km.dk

Program for efterår / vinter 2020

Christianshavn — port til verden

Med Menighedsplejens program i 2020 rejser vi fra Christianshavn ud i verden.

 

Tirsdag d. 22. september kl. 14

Besøg i Heerings Gård

Lars Hermann viser os rundt i Heerings Gård, der oprindelig var hjemsted for et par globale købmænd, Hans Peter Kofoed og senere købmanden og likørproducenten Peter Heering. I det daglige sagde man på stedet, at man havde udsigt til verdenshavet fra terrassen. Man kunne sejle lige til døren og losse og læsse varerne. Der er fortsat en anløbsplads til dette formål foran bygningen, men man er begrænset af den ringe dybde i kanalen i dag.

Vi drikker kaffe i gården.

Heerings Gård vil i september have udstillingen "Vokser der penge på træer”.

Vi mødes ved Heerings Gård, Overgaden neden Vandet 11, kl. lidt i 14. Der er begrænset antal pladser, men vil kan evt. lave to hold.

 

Tirsdag d. 20. oktober kl. 14

Lone Jepsen om forbrydelse og straf på Christianshavn historisk set

I byens første fængsel på Gammelholm grundlagde Christian IV tankerne om strafarbejde og en slaveanstalt, og et fængselsvæsen bygget op omkring strafarbejde tager sin begyndelse. Lone Jepsen tager os med videre gennem historien over slaveanstalten på Amagerbro til Christianshavns Tugt-, Rasp- og Forbedringshus. Vi får et indblik i en tid, hvor man var skyldig, indtil det modsatte var bevist, og hvor der opstod forsøg med eksport af slavearbejde til Grønland og til de vestindiske kolonier.

 

Torsdag d. 29. oktober  kl. 19

Per Nielsen: Christianshavn og kolonierne

Peter Jacob på Strandgade, der i folketællingen 1801 angives som ”Neger Matros”, er nok kommet fra Afrika eller Vestindien eller et helt tredje sted. Men Sandig, der også boede på Havnen og blev angivet som ”Neger”, kunne måske snarere være fra Indien. Kanalen, husene og kirkerne er vidnesbyrd om kontakten med den store verden. Det er erindringssteder for den maritime fortid, for kolonihistorien og det liv, som folk fra fremmede himmelstrøg levede på Christianshavn. Her finder vi også nogle få monumenter, der har med Grønland og Dansk Vestindien at gøre, men hvordan skal vi forstå disse monumenter – hvad var hensigten med at rejse dem, og hvad er deres betydning for os i dag? 

Historiker Per Nielsen tager os med på en tur gennem kolonihistorien på Christianshavn. 

Per Nielsen er historiker, cand. mag., tidligere ansat ved Nationalmuseet og Københavns Universitet og forfatter til artikler og bøger om blandt andet Dansk Vestindien.

 

Tirsdag d. 10. november kl. 14

Sømandsliv

Christianshavn har altid været de sejlendes og søfarendes bydel. Med sig fra deres rejser har de historier fra den store verden, og dem vækker vi til live denne aften – så kom og tag med ud på en rejse fra Christianshavn til fjerne egne. 

Kirke- og kulturmedarbejder ved Christians Kirke, Jannie Elisa Fjordside, har lavet lydportrætter fra et særligt hjørne af Christianshavn, Prinsesse Maries Hjem for gamle Sømænd og Sømandsenker, hvorfra sømændene fortæller om deres liv på verdens have. Harmonikaspiller Lars Grand kommer og sætter lyd til.

 

Torsdag d. 26. november kl. 19

Martin Andersen Nexøs liv og værk

Henrik Yde er forfatter til den litterære biografi NEXØ. Martin Andersen Nexøs liv og værk (2019).

Han vil denne aften fortælle om Nexøs liv og værk og tage udgangspunkt i Christianshavn,  som det så ud i 1869, da lille Martin blev født i Skt. Annæ Gade. Vi skal  høre om de miljøer, der senere prægede ham: 1890'ernes grundtvigske højskole, det radikale hovedstadsmiljø, den spanske anarkisme omkring 1900 og det 20. århundredes arbejderbevægelse. 

Men Nexøs forfatterskab var også præget af hans 'store læsning' af bl.a. Bibelen, Victor Hugo og Dostojevskij. I dette meget forskelligartede forfatterskab er der få konstanter, men én af dem er hans både visionære og problematiske optagethed af forholdet mellem det mandlige og det kvindelige.

 

Tirsdag d. 8. december kl. 14

Gløgg og julehygge

Som altid ønsker vi hinanden glædelig jul og siger tak for et godt, hyggeligt og spændende år i Menighedsplejen over et glas gløgg i december. 

Vel mødt i Stanley’s Gaard!

 

Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 13

Nytårskur

Menighedsplejen inviterer til den årlige nytårskur i Stanley’s Gaard. Nærmere information vedr. køb af billetter følger.