Menighedsplejen

Menighedsplejen på Christianshavn er et samarbejde mellem Christians Kirke og Vor Frelsers Kirke, og den drives af en mindre bestyrelse, der er sammensat af præster fra kirkerne samt frivillige medlemmer, hvis dedikerede indsat Menighedsplejen er fuldstændig afhængig af.

Den sociale kerne i Menighedsplejens aktiviteter er en række kulturelle og historiske foredrag, julehygge, nytårskur samt en årlig udflugt først på sommeren. 

Desuden yder Menighedsplejen økonomisk støtte til borgere, der har brug for en håndsrækning.

Menighedsplejens sociale og kulturelle tilbud er åbne for alle.

Alle foredrag foregår i sognegården Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2, 1. sal., medmindre andet er nævnt. Der er elevator til mødesalen.

Hold dig ajour med de kommende begivenheder på Vor Frelsers Kirkes og Christians Kirkes hjemmesider. Foredrag på tirsdage foregår kl. 14-16, og aftenarrangementerne på torsdage finder sted kl. 19-21.

Det koster 20,- at deltage. Pengene går til Menighedsplejens arbejde. Der kan betales kontant eller på MobilePay 469386.

Søg økonomisk støtte

Økonomisk trængte familier kan søge Menighedsplejen om mindre støttebeløb til fx jul, konfirmation og udflugter. 

Ansøgningen skal sendes til Menighedsplejens formand, sognepræst Susanne Møller Olsen, på mail: smo@km.dk

Bliv frivillig

Er du nysgerrig efter at høre mere om Menighedsplejens arbejde, og har du måske lyst til at blive frivillig, er du altid velkommen til at kontakte kirke- og kulturmedarbejder ved Christians Kirke, Jannie Elisa Fjordside på mail: janfj@km.dk

Program for forår / sommer 2020


AFLYST! Tirsdag d. 19. maj kl. 9.30-17
Sommerudflugt til Roskilde 

Årets sommerudflugt går til Roskilde, hvor vi skal på omvisning i Domkirken. Vi skal også besøge Gråbrødre Kirkegård og se bl.a. C.E.F. Weyses og Gustav Wieds grave samt det meget smukke og fredede Gråbrødre Kapel, hvor vi drikker kaffe. På turen skal vi selvfølgelig også spise en god frokost. Afgang 9.30 fra Christians Kirke og hjemkomst samme sted kl. 17.
Pris pr. billet: 150 kr. (billetter købes fra d. 14. april 2020 på kordegnekontoret for Vor Frelsers Kirke).


Tirsdag d. 2. juni kl. 10 - NB: RYKKET FRA D. 14. APRIL 
Årsmøde i Christians og Vor Frelsers Menighedspleje 

Dagsorden:
1) Valg af referent

2) Formandens beretning

3) Kasserens beretning, årsregnskab 2019 + budget 2020

4) Omplacering af værdipapirer 

5) Indkomne forslag til bestyrelsen 

6) Drøftelse af Menighedsplejens arbejde fremover

7) Valg til Menighedsplejens bestyrelse.
På valg er de medlemmer af bestyrelsen, som ikke er udpeget af menighedsrådene.
Valg af revisor.

8) Eventuelt

Umiddelbart efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig.

 

Ophavsret: