Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet

Menighedsrådet leder sognets kirkelige og administrative anliggender, og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen, og sidste valg fandt sted i november 2020. 

Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne, samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange årligt i Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2.

Mødedagsorden udfærdiges af Stående Udvalg og foreligger ca. en uge før møderne. Dagsorden kan fåes på kirkekontoret.

En række udvalg, nedsat af menighedsrådet, arbejder løbende med specifikke områder af kirkens virke
 

Menighedsrådet pr. 1. søndag i advent 2020

Menighedsrådsformand:

Lars Schou Pedersen (rådets bygningskyndige)
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
E-mail: formand@vorfrelserskirke.dk

Næstformand:

Lars Asker Seerup
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K

Menighedsrådsmedlemmer:

Elsa Berg Brix
Finn Damgaard
, sognepræst
Marianne Ø. Hansen, kontaktperson
E-mail: kontaktperson@vorfrelserskirke.dk
Christian Hindsholm
Bodil Thestrup Jensen
Rasmus Jensen
, sognepræst
Elin Johansson, kasserer
E-mail: kasserer@vorfrelserskirke.dk
Susanne Møller Olsen, sognepræst
Sharon M. Parker
Ebbe Worsøe Petersen
Poul-Erik Fryd Petersen
Gitte Annette Rix
Antti T. Samppa
Eva Vejlyt

Stedfortrædere:

John Michael Andersen
Michael W. Freising
Dorthe Lemke
Henrik Thiesson

Kirkeværge:

Gitte Hoff, arkitekt

Menighedsrådets sekretær:

Kim Røssell, administrationschef

 

Møder og referater

Menighedsrådsmøder i 2021 finder sted på torsdage på nedenstående datoer:

14. januar, 4. februar, 4. marts, 20. april, 20. maj, 17.  juni, juli er mødefri, 19. august, 23. september, 14. oktober, 11. november, december er mødefri.
 

Dagsorden til næste menighedsrådsmøde:
Beslutningsprotokoller for tidligere menighedsrådsmøder:

2021

23. september 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2021 / Offentligt menighedsmøde

17. juni 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. maj 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

20. april 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. marts 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

4. februar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

14. januar 2021 / Ordinært menighedsrådsmøde

 

2020

18. november 2020 / Konstituerende menighedsrådsmøde

18. november 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. september 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2020 / Ordinært menighedsrådmøde

10. juni 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

13. maj 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. februar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

15. januar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

 

2019

13. november 2019 / Konstituerende og ordinært menighedsrådsmøde

18. september 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

21. august 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

12. juni 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

22. maj 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

1. maj 2019 / Ekstraordinært menighedsrådsmøde

20. marts 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

27. februar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. januar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde


Referater kan altid fås på kirkens kontor, St. Søndervoldstræde 2, 1416 København K.