Menighedsrådet

Menighedsrådet leder sognets kirkelige og administrative anliggender, og har til opgave at virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.
Menighedsrådet består i Vor Frelsers sogn af 13 valgte medlemmer og sognets tre præster, der er "fødte" medlemmer af rådet. Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen, og sidste valg fandt sted i november 2016. 

Menighedsrådet vælger hvert år en formand, hvis opgave det er at forberede menighedsrådets møder og indkalde medlemmerne. Formanden skal lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og drage omsorg for, at rådets beslutninger udføres. Menighedsrådet vælger desuden hvert år en næstformand til at fungere ved formandens forfald, en kirkeværge, som har til opgave at varetage vedligeholdelsen af kirkens bygninger, en kontaktperson, hvis opgave det er at fungere som personalechef for kirkefunktionærerne, samt en kasserer, som er ansvarlig for kirkekassens midler.

Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes ca. 10 gange årligt i Stanley's Gaard, Store Søndervoldstræde 2.

Mødedagsorden udfærdiges af Stående Udvalg og foreligger ca. en uge før møderne. Dagsorden kan fåes på kirkekontoret.

En række udvalg, nedsat af menighedsrådet, arbejder løbende med specifikke områder af kirkens virke

 

Valg af menighedsråd til Vor Frelsers Kirke i 2020

Der skal i år afholdes ordinært menighedsrådsvalg i Vor Frelsers Sogn. Det skal ske efter nye regler, som trådte i kraft ved årets begyndelse. De nye regler indebærer, at medlemmer af menighedsrådet ved menighedsrådsmødet i 2020 skal vælges på en såkaldt valgforsamling. 
 
Valgformen  kan inddeles i 3 hovedelementer: 
 
1.
Et offentligt orienteringsmøde om valg i sognet tirsdag den 9. juni 2020 kl. kl 18.00 I Vor Frelsers KirkeSankt Annæ Gade 29, 1416 København. På orienteringsmødet skal menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
 
2. 
Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Stanley's Gaard hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.
 
3.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere.
 
 

Valgbestyrelsen

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte valgbestyrelsen:

Eva Forchhammer: 20 87 58 08

Bodil Thestrup Jensen:  26 40 87 25

Anna Berg Fiber: 29 66 62 16
 

Medlemmer

Menighedsrådsformand:

Lars Schou Pedersen (Rådets bygningskyndige)
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Telefon: 32 54 68 83

Næstformand:

Sharon Parker
Stanley's Gaard
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K
Telefon: 32 54 68 83

Menighedsrådsmedlemmer

Elin Johansson, kasserer
Mette Gad, kontaktperson
Marlene Lindsten, sognepræst 
Finn Damgaard, sognepræst
Susanne Møller Olsen, sognepræst
Eva Forchhammer 
Sharon Parker 
Lise Mortensen 
Bodil Thestrup Jensen 
Povl Koch 
Anna Berg Fiber 
Michael Karvø
Antti Tapani Samppa 
Eva Alexandersen Vejlyt                                                                                       
Marianne Staby Frost                                                                                                                                                                                                                                                           

Suppleanter for Severinlisten:
Henriette Beck Dijkstra 
Michael Karvø 
Michael Walter Freising 
Anne Gertrud Jessen 
Linda Buch Hansen
Poul-Erik Fryd Petersen

Suppleant for "De levende sten":

Steen Christian Rasmussen

Kirkens arkitekt og kirkeværge:

Gitte Hoff, arkitekt
 

Menighedsrådets sekretær:

Ole Wind, administrationschef

 

Møder og referater

Dagsorden til næste menighedsrådsmøde:

Beslutningsprotokoller for tidligere menighedsrådsmøder:

2020

16. september 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. august 2020 / Ordinært menighedsrådmøde

10. juni 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

13. maj 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

19. februar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

15. januar 2020 / Ordinært menighedsrådsmøde

 

2019

13. november 2019 / Konstituerende og ordinært menighedsrådsmøde

18. september 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

21. august 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

12. juni 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

22. maj 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

1. maj 2019 / Ekstraordinært menighedsrådsmøde

20. marts 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

27. februar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

16. januar 2019 / Ordinært menighedsrådsmøde

 


Referater kan altid fås på kirkens kontor, St. Søndervoldstræde 2, 1416 København K.